HISTORIA PROGRAMU

Program au pair cieszy się zarówno w Polsce jak i za granicą ogromną popularnością. Stało się to za sprawą konwencji z 1968r. podpisanej we Francji, która jasno określa zasady działania programu. W przypadku polskiego rynku aupair momentem przełomowym był rok 2004, w którym to Polska przystąpiła do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

POPULARNOŚĆ PROGRAMU

Popularność programu wiąże się z jego specyficznym charakterem i prostotą. Jest on bowiem określany jako wyjazd w ramach wymiany kulturowej, opcja pośrednia między studiami a pracą zawodową. Program stanowi ciekawą alternatywę dla osób młodych, ciekawych świata, które marzą o wyjeździe, a nie zawsze mogą sobie na niego pozwolić zarówno ze względów finansowych jak i osobistych. Jest to również interesujący i bardzo intensywny sposób na podszkolenie znajomości języka obcego.

NAJPOPULARNIEJSZE KRAJE W EUROPIE

Wielka Brytania niezmiennie cieszy się największą popularnością wśród krajów europejskich. Wynika to z faktu, że angielski jest językiem globalnym. Wbrew powszechnie panującej opinii, że języka angielskiego można się nauczyć praktycznie wszędzie, tylko w Wielkiej Brytanii jesteśmy w stanie osłuchać się z autentycznym brytyjskim akcentem i poznać słownictwo ‘nativa’. Coraz częściej słyszy się jednak o wyjazdach do Francji, Norwegii, Hiszpanii, Włoch. Związane jest to z rosnącą popularnością języka hiszpańskiego, korzystnych warunków ekonomicznych panujących w Norwegii, oraz egzotyką krajów śródziemnomorskich.

Przyszłe au pairki powinny kierować się szeregiem kryteriów przy wyborze kraju. Przede wszystkim powinny wziąć pod uwagę swoje umiejętności językowe i zastanowić się jaki język chciałyby podszkolić. Wiele rodzin z Hiszpanii, Francji i Włoch z chęcią przyjmą au pairki znające dobrze język angielski, a bez znajomości języka urzędowego danego kraju. Jeżeli znajomość języka nie jest celem nadrzędnym wyjazdu, warto pomyśleć o miejscu którego kultura nas interesuje. Wyjazd w ramach programu au pair jak żaden inny może nam przybliżyć kulturę, tradycje i naturę ludzi zamieszkujących dane miejsce.